Paletyzacja opakowań z FSC i ich wysyłka do krajów UE.

Opakowania kartonowe na paletę EURO. Opis palet i obliczenia.  

Pierwsza paleta, która została standaryzowana przez Europejskie Stowarzyszenie Palet i nadano jej określone normy, powstała w 1950 roku. Dokonali tego Szwedzi. Konkretnie koncern BT Industries, który przy początku rozwijania firmy, wyprodukował pierwszy wózek paletowy. Firma nadała bieg i pomysł nt. normalizacji i tym samym, wyglądu palety. Do dziś, do roku 2022, pozostaje ta kwestia niezmieniona. Nic nie wskazuje na to, aby chciano to przeorientować. Na świecie są 3 rodzaje palet EPAL. Pierwsza z nich to EPAL 1, druga EPAL 2 i trzecia to EPAL 3. Palety są wykonane z desek drewna iglastego. Paletę tworzą:

 • skrajna dolna i górna deska,
 • dolna pośrodku,
 • wzdłużnica,
 • górna środkowa i pośrednia,
 • wspornik zewnętrzny oraz środkowy.

Z czego jest zrobiona paleta

Dla EPAL 1 przyjęto rozmiar 1200x800x144 mm (zgodnie z Kartą UIC 435 oraz EN 13698-1). Blat palety oraz 3 płozy są wykonany z drewna litego. Natomiast wsporniki mogą być zrobione z surowca wyrabianego z drewna przy pomocy rozdrabniarek. Następnie EPAL 2 jest wykonany z 9 desek wierzchniej warstwy, 3 płozy leżą wzdłuż palety, a 2 pozostałe na krótszym boku. Paleta ma wymiar przemysłowy (niestandardowy) tj. 1200x1000 mm. Dla EPAL 3 przyjęto wymiar 1000x1200 mm. 9 desek blatu ułożonych jest wzdłuż, trzy płozy dolne są ułożone wzdłuż palety. Paleta na wsporniku posiada numer "3". Po tym opisie widać, jak ważne są normy w nośniku towarów. Teraz obliczmy, ile kartonów wejdzie na regał? W tym celu wykorzystajmy 2 wymiary opakowań kartonowych. Użyjemy kartonu klapowego FEFCO 201 w rozmiarze 300x200x100 mm z fali B (3-warstwowej). Po drugie, sprawdźmy karton 600x400x200 mm z fali EB, czyli z tektury pięciowarstwowej. Poniżej wyliczenia. 


Przykład I dla opakowania 300x200x100 mm.

 • maksymalny ciężar na regale wynosi: 5000 kg
 • największa waga palety z ładunkiem to nie więcej niż: 1000 kg
 • opakowanie zbiorcze ma wymiary: 30x20x10 cm
 • waga pudła z towarem wynosi: 2,5 kg
 • waga brutto pustej palety przyjmijmy, że ma: 25 kg
 • wymiary palety zgodne z EPAL 1
 • wysokość gniazda regałowego wynosi 2 metry

Na podstawie powyższych danych możemy sprawdzić, ile zmieści się opakowań na jedną paletę. Po drugie, ile wyniesie waga pojedynczej palety.

Pierwsza warstwa.

1200 mm : 300 mm (najdłuższy bok kartonu) = 4 sztuki
800 mm : 200 mm (szerokość opakowania) = 4 sztuki
Z powyższych obliczeń wynika, że na pierwszej warstwie będziemy mieli ich 16, 4 x 4 = 16 sztuk

Czas sprawdzić wagę.
16 szt. x 2,5 kg (waga pudła z towarem) = 40 kg

Czas obliczyć maksymalną wysokość.
2000 mm (maksymalna wysokość na regale) - 144 mm (wysokość samej pustej palety) = 1856 mm : 100 mm (wysokość opakowania) =  maksymalnie 18 warstw

Liczba kartonów na jednej palecie euro.
16 sztuk (pojedyncza warstwa) x 18 poziomów = 288 sztuk kartonów.

Waga 1 palety.
18 warstw x 40 kg (waga pojedynczej warstwy) = 720 kg (ciężar 10 warstw zapakowanego pudełka, bez wagi pustej palety)
Waga brutto 1 palety: 720 kg + 25 kg = 745 kg

Jak wyliczyć ciężar i ilość opakowań na paletę?

 

Przykład II dla opakowania 600x400x200 mm.

 • maksymalny ciężar na regale wynosi: 8000 kg
 • największa waga palety z ładunkiem to nie więcej niż: 1000 kg
 • opakowanie zbiorcze ma wymiary: 60x40x20 cm
 • waga pudła z towarem wynosi: 5 kg
 • waga brutto pustej palety przyjmijmy, że ma: 25 kg
 • wymiary palety zgodne z EPAL 1
 • wysokość gniazda regałowego wynosi 2 metry

Na podstawie powyższych danych możemy sprawdzić, ile zmieści się opakowań na jedną paletę. Po drugie, ile wyniesie waga pojedynczej palety.

Pierwsza warstwa.

1200 mm : 600 mm (najdłuższy bok kartonu) = 2 sztuki
800 mm : 400 mm (szerokość opakowania) = 2 sztuki
Z powyższych obliczeń wynika, że na pierwszej warstwie będziemy mieli ich 4, 2 x 2 = 4 sztuk

Czas sprawdzić wagę.
4 szt. x 5 kg (waga pudła z towarem) = 20 kg

Czas obliczyć maksymalną wysokość.
2000 mm (maksymalna wysokość na regale) - 144 mm (wysokość samej pustej palety) = 1856 mm : 200 mm (wysokość opakowania) =  maksymalnie 9 warstw

Liczba kartonów na jednej palecie euro.
4 sztuki (pojedyncza warstwa) x 9 poziomów = 36 sztuk kartonów.

Waga 1 palety.
9 warstw x 20 kg (waga pojedynczej warstwy) = 180 kg (ciężar 10 warstw zapakowanego pudełka, bez wagi pustej palety)
Waga brutto 1 palety: 180 kg + 25 kg = 205 kg

Na tej podstawie można wykonać obliczenia dla innych opakowań. Wystarczy podstawić inne dane. Przy mniejszych kartonach, pudłach fasonowych, będą nam wychodziły całkiem różne wartości. Nie zawsze także uda nam się idealnie dobrać pudełko do obrysów palety. Dlatego, dla ułatwienia, przygotowaliśmy kategorię z pudełkami pod palety. Znajdziemy tam 26 pudełek gotowych do ułożenia, w paczkach po 10 i 20 sztuk.

W ten sposób odpowiedzieliśmy na wyżej postawione pytanie. Jak łatwo zauważyć obliczenie tego, ile opakowań pomieścimy na palecie EURO, nie jest trudne. Dzięki powyższym informacją będziemy mogli zastanowić się nad logistyką w naszej firmie. Potem nad jej realizacją. Co jeszcze jest ważne, przy standaryzacji całej palety? Są to opakowania, jakie wysyłamy do krajów Unii Europejskiej. Musi ono posiadać ważny certyfikat FSC. Czemu jest, to takie ważne? Sprawdźmy w dalszej części naszego bloga.   

Opakowania muszą zawierać ważny certyfikat FSC.

Kartony wykorzystane do wyliczeń posiadają certyfikat FSC. Rada Gospodarki Leśnej ( z ang. Forest Stewardship Council - FSC) podpisuje z firmami, do celów użytkowych i marketingowych, umowę licencyjną. Daje ona firmą, takim jak nasza, korzystanie z etykiet FSC na np.: opakowaniach fasonowych, tubach. Poza tym posiadamy indywidualny 6-cyfrowy numer (unikalny kod danego opakowania). Składa się on z liter tj.:

F – biuro FSC lub jego reprezentacja

A – jednostka certyfikująca – audytor

C – posiadacz certyfikatu

– posiadacz licencji promocyjnej

P – posiadacz licencji promocyjnej projektu

Kiedy mamy podpisaną umowę, to praktycznie wszędzie do naszych odpowiednich produktów możemy, nadrukowywać ów znak. Jest to korzystne dla producentów oraz dla użytkowników. Producent zyskuje wiarygodność. Mając nadany certyfikat, realizuje ustawy ONZ dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju. Po trzecie spełnia normy europejskie związane z polityką zamówień w sektorze publicznym lub prywatnym. Jest to bardzo ważne, dlatego, że często wolimy zakupić pudła czy rzeczy z papieru tj. przekładki na palety od firmy współgrających ze środowiskiem naturalnym. Powyżej opisane symbole stanowią, podczas zakupów, o zaufaniu do danej firmy produkującej surowiec czy już gotowe pudełka. 

Proces produkcji od lasów FSC do produktów w domu

Jakie korzyści społeczne płyną z korzystania z certyfikatów FSC?     

Ponad 25% światowego społeczeństwa uważa, że las jest źródłem oparcia, oazy, energii czy technologii. Posiadacz certyfikatu FSC powinien znać potrzeby swojego najbliższego otoczenia, pracowników czy nawet rdzennych społeczeństw. Producent, korzystający z surowców, wpływa na ich życie i plany. Plemion żyjących w naturze jest ponad 5 tysięcy. Osiedlają się oni na terenach swoich poprzedników. Mają własny język, tradycję oraz kulturę. Pracują oni oraz żyją w lasach. W związku z tym należy przestrzegać praw owej ludności. Podarować im dostęp do zasobów i użytkowania gruntów. 

Często mniejsi właściciele lasów mają problem z odpowiednim wykorzystaniem swojego terenu. Nie wiedzą, jak prawidłowo użytkować swoim lasem w sposób zrównoważony, odpowiedni i co ważne opłacalny dla nich. Takie zachowanie utrudnia prawidłowe przestrzeganie wymogów i norm FSC. Dlatego organizacja, pomaga tworząc certyfikację grupową lub fundusze specjalne.

FSC jest odpowiedzialne za prawa pracownicze. Musi pilnować podstawowych wymagań dotyczących tych praw do systemu. Mowa jest tu o certyfikacji gospodarki leśnej. Poza tym o certyfikacji łańcucha dostaw. Ważne jest przy tym, aby nie zatrudniać dzieci do pracy. Przestrzegać praw osób zatrudnionych. Nie prowadzić polityki form pracy przymusowej. Należy całkowicie wyeliminować dyskryminacji w zakresie zatrudnienia. Co istotne, trzeba poszanować wolności zrzeszania się oraz skuteczne uznanie prawa do rokowań zbiorowych.     

jakie znaczenie ma wycinka lasów dla społeczności lokalnych?

Wysyłka i paletyzacja opakowań z towarem do krajów Unii Europejskiej. 

Łącząc odpowiedni dobór palety EURO, logistykę w transporcie i normy FSC, należy wiedzieć, że stanowi to jedną, spójną całość. Tym bardziej, kiedy chcemy nasz towar wysyłać do krajów UE. Każdy z krajów ma swoje przepisy, które bezwzględnie należy przestrzegać. Po pierwsze zacznijmy od Polski. Firmy, sklepy, producenci, wszyscy ci, którzy mają styczność z wysyłką opakowań, muszą przestrzegać ochrony środowiska. Na tę ochronę składa się:

 • normalizacja pracy,
 • podejmowanie działań ograniczających szkody w przyrodzie.

Dodatkowo trzeba pokryć koszty za zanieczyszczenie środowiska. Poza tym trzeba prowadzić odpowiednie sprawozdania do np.: Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. W naszym kraju istnieje też tzn. rejestr BDO. W rejestrze są dane o produktach, opakowaniach i odpadach. Obowiązek wpisu do BDO mają m.in. producenci kartonów i pudełek. Jak jest w innych krajach wchodzących w skład UE? Weźmy pod lupę część z nich. U naszych zachodnich sąsiadów, czyli w Niemczech przedsiębiorca, które wysyła opakowania zbiorcze musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Opakowań LUCID. W Grecji czy Wielkiej Brytanii obowiązuje bardzo podobna zasada. We Włoszech istnieje portal CONAI. W Austrii prowadzący sklepy internetowe mają podobne wymogi jak w innych regionach. Ważność i trudność w przestrzeganiu wszystkich owych działań, często na starcie zniechęca nowych przedsiębiorców. Prawidłowe przestrzeganie przepisów nie jest łatwe. 

co trzeba spełnić, aby wysyłać opakowania do krajów wewnątrz unii?

Podsumowanie dotyczące paletyzacji opakowań z FSC i ich dostawa.

Prowadząc sklep w Sieci, duży magazyn czy małe biuro sprzedaży, często zastanawiamy się nad tym, jakie opakowania są najlepsze do wysyłki naszego towaru? Pakując 33 palety na tira i wysyłając produkty do krajów sąsiadujących, szukamy rozwiązań dotyczących, jak najlepszej logistyki. Palety z pudełkami nie mogą wystawać poza obrys naczepy. Musimy dobrać odpowiednią wagę całej plandeki, aby w razie kontroli, zachować wszelkie normy. Na naszym magazynie trzeba dbać o odpowiedni rozmieszczenie palet na podłodze oraz regale. Nie można doprowadzić do przeciążeń. Kiedy zaczynamy handel w Internecie, to w naszym małym miejscu pracy, też warto jest zaplanować, rozmieszczenie opakowań kartonowych. Trzeba wtedy zakupić mniejsze półeczki, których waga asortymentu nie może przekraczać określonej nośności. Poza tym musimy zwrócić uwagę, jako sprzedający, czy sklep on-line wyśle nam opakowania z ważnym certyfikatem FSC. Chcemy przecież wszyscy przyczyniać się do ponownej obróbki tektury, krążenia zasobów naturalnych i do biodegradowalności.          

Źródło zdjęć.

 

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej od Sklepy Paweł Pęczek. Usługa świadczona zgodnie z regulaminem newslettera.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl